Inloggen
Contact

Verplichte besparing strenger gehandhaafd

Bedrijven moeten energiebesparende maatregelen nemen als de kosten ervan in vijf jaar terug te verdienen zijn volgens de Wet milieubeheer. Die verplichting wordt strenger gehandhaafd dit jaar. Ondernemingen gebruik maken van een nieuwe versie van het Filterinstrument erkende maatregelen voor energiebesparing.

Een EPA-maatwerkrapport biedt gebouweigenaren onder meer ‘een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer’, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op haar site. Dit onderdeel van EPA-U kan weleens veel belangrijker worden voor bedrijven. Minister Wiebes van Economische Zaken werkt immers aan een betere handhaving van de wet, meldde de NOS onlangs.

Inefficiënte regels
Wat er op het moment schort aan de verplichte energiebesparingsmaatregelen, is dat de regels niet efficiënt genoeg zijn, dat ze onvoldoende gehandhaafd worden en veelal nog onbekend zijn bij bedrijven. Dat meldde de Sociaaleconomische Raad (SER) in reactie op het zogenaamde intensiveringspakket van maatregelen (onder meer de strengere handhaving) voor het Energieakkoord.

Doorgerekende plannen
Hoe de handhaving er straks uit komt te zien, is nog onbekend. De NOS geeft aan dat de overheid het al wel eens is geworden met werkgeversorganisaties over striktere naleving van de Wet milieubeheer. Ook wordt gewezen naar de provincie Gelderland en hoe daar de wet wordt nageleefd met energiescans en financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert naar verwachting eind januari de doorgerekende plannen voor de handhaving.

Extra besparing Milieubeheer
Strenger toezien op de Wet milieubeheer moet 12,5 petajoule (PJ) extra kunnen besparen in tot 2020, stelde het Planbureau voor de Leefomgeving vast in de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016. Bestaand beleid, verwijzend naar maatregelen van overheid en markt tot mei 2016, zou een extra besparing van 2,4 petajoule opleveren. Als naast de maatregelen in beleid ook de voornemens meegewogen worden, komt de extra besparing van de Wet milieubeheer op 12,5 PJ uit.

Filterinstrument erkende maatregelen voor energiebesparing
Bedrijven en overheden zullen zich dus verder gaan verdiepen in de erkende maatregelen voor energiebesparing. Kenniscentrum InfoMil heeft daar een nieuwe versie van het Filterinstrument erkende maatregelen voor energiebesparing (FEM) gepubliceerd, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EZK en InfoMil willen hiermee de 'uitvoeringspraktijk om energie te besparen' ontzorgen. Lees hier meer over de vernieuwde FEM.