Inloggen
Contact

Samsom: ‘Energielabel hopeloos ding‘


Foto: Flickr Partij van de Arbeid

De grootste winst uit de Klimaatakkoord-onderhandelingen voor de utiliteitsbouw is de nieuwe energienorm, vindt Diederik Samsom. Het bestaande energielabel en het verplichte C-label voor kantoren zijn ‘hopeloos’ en ‘waardeloos’ volgens de onderhandelaar.

In gesprek met de Dutch Green Building Council (DGBC) neemt Samsom niet bepaald een blad voor de mond. Het energielabel is een ‘hopeloos ding’  en het verplichte C-label voor kantoren is een ‘waardeloze ambitie’. De voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving is daarom blij dat in het Klimaatakkoord op hoofdlijnen een andere normering voor de utiliteitsbouw is afgesproken. Deze normering wordt in lijn gebracht met de CO2-doelstellingen voor 2030 en 2050 en het gebouwgebonden energiegebruik wordt genormeerd op basis van het energielabel.

Rekensystematiek EPA-U-label verandert
Met de normering voor de utiliteitsbouw gaat het energielabel ook veranderen. De voorlopige Klimaatakkoord-afspraken voor de gebouwde omgeving laten zien dat de rekensystematiek van het label verandert om het daadwerkelijke energiegebruik weer te geven. Samsom zegt in het DGBC-interview dat deze rekenmethodiek kWh per vierkante meter gaat hanteren. De nieuwe norm komt er in 2020 en tot dat moment wordt de utiliteitsbouw onderzocht om een ‘strenge norm’ vast te stellen die ‘recht doet aan de ambitie om 50 procent te reduceren in 2035’, aldus Samsom.

Norm van 50 kWh per vierkante meter
Wat betekent dat nou eigenlijk, een norm die in lijn ligt met de CO2-doelstellingen voor 2030 en 2050? DGBC stelt in het interview Samsom haar advies voor een maximum energiegebruik van 50 kilowattuur (kWh) per vierkante meter voor (lees hier meer in het Deltaplan Duurzame Renovatie). Samsom vindt 50 kWh per vierkante meter ‘prima’ voor kantoren, maar benadrukt dat deze gebouwen ook naar 22 kWh per vierkante meter energiegebruik kunnen. De norm zal sowieso gaan verschillen per sector, licht Samsom toe, omdat kantoren bijvoorbeeld strenger te normeren zijn dan bedrijfshallen of scholen. Details geeft Samsom niet: hij wil afwachten welke data er uit gebouwen opgehaald wordt.