Inloggen
Contact

Samsom: energiebelasting cruciaal voor duurzame gebouwen


Foto: Diederik Samsom zit de onderhandelingen voor de tafel gebouwde omgeving voor en sprak onlangs op het derde Nationaal Congres Bodemenergie over de plannen (foto Flickr PvdA)

Hoe zijn elke dag 1000 woningen en utiliteitsgebouwen duurzaam te renoveren? Door de kosten in de energiebelasting te stoppen, pleit voorzitter van de Klimaatakkoord-tafel Gebouwde Omgeving Diederik Samsom.

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn bekend en de plannen van de onderhandelingstafel Gebouwde Omgeving liggen op tafel. Gemeenten dienen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte te hebben, woningen en gebouwen worden wijk voor wijk verduurzaamd en woningbouwverenigingen krijgen een rol als startmotor. Isoleren dient 25 procent goedkoper te worden en met een verschuiving in de energiebelasting wordt het gebruik van aardgas ontmoedigd en het gebruik van schone stroom aangemoedigd, laat het voorstel van de sectortafel Gebouwde Omgeving zien.

1.000 verbouwingen per dag
Diederik Samsom zit de onderhandelingen voor de tafel gebouwde omgeving voor en sprak onlangs op het derde Nationaal Congres Bodemenergie over de plannen. Om de klimaatdoelen van Parijs na te streven moeten 8 miljoen gebouwen, grof gezegd 7 miljoen woningen en 1 miljoen bedrijfsgebouwen, in 30 jaar tijd fors minder warmte gebruiken uit duurzame bronnen. Dat betekent 1.000 verbouwingen per dag, schetste Samsom op het congres.

Verschuivende belasting en gebouwgebonden financiering
Hoe kan het tempo van verduurzaming omhoog in de gebouwde omgeving? Door met de energiebelasting te schuiven, staat in het Klimaatakkoord te lezen. De belasting op gas wordt hoger en de belasting op elektriciteit stapsgewijs lager vanaf 2020. Zo krijgen gebouweigenaren financiële ruimte om met een gelijkblijvende energierekening toch duurzaam te verbouwen. Alleen daarmee is een renovatie natuurlijk niet betaald en huiseigenaren zijn nergens toe te verplichten. Om ze verder te verleiden wordt dus gebouwgebonden financiering ontwikkeld, legde Samsom uit.

Normering utiliteitsbouw op basis van labels
In tegenstelling tot woningen zijn utiliteitsgebouwen wel te normeren, liet de voorzitter van de klimaattafel doorschemeren in zijn presentatie. De hoofdlijnen laten zien dat de normering voor utiliteitsbouw in lijn wordt gebracht met de CO2-doelstellingen voor 2030 en 2050. Het gebouwgebonden energiegebruik wordt genormeerd op basis van het energielabel, waarbij de rekensystematiek van labels verbeterd wordt “waardoor deze het daadwerkelijke energieverbruik weergeeft”, schrijven de plannen voor.

Meer weten over de verschuivende energiebelasting, gebouwgebonden financiering voor woningen en normering van utiliteitsgebouwen? Lees hier een verslag van de presentatie van Diederik Samsom en hier de plannen uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving.