Inloggen
Contact

NTA 8800: wat moet u weten?

Iedere EPA-adviseur zal ermee te maken krijgen: de Nederlands Technische Afspraak 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’, ook wel bekend als de NTA 8800. De Werkgroep Gebouwde Omgeving deelt met u de laatste stand van zaken.

Op dit moment wordt gewerkt aan de NTA8800. De Nederlands Technische Afspraak wordt gebruikt voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en is gebaseerd op de Europese set (EPB) normen. De BENG-eisen, die de EPC-eisen voor nieuwbouw die we nu nog kennen gaat vervangen, worden volgens de NTA8800 bepaald.

NTA 8800 vervangt NEN 7120
De NTA wordt zowel voor de woningbouw als voor de utiliteitsbouw ontwikkeld en zal de NEN 7120 vervangen die momenteel gebruikt wordt voor het bepalen van de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt). Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in een Kamerbrief eind 2017 laten weten dat de NEN 7120 ‘zoveel mogelijk’ meegenomen wordt in de nieuwe methode, evenals de NEN 7125, de energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau. Lees hier meer over deze Kamerbrief.

Rekenmethodiek bestaande bouw
De NTA 8800 wordt echter niet alleen voor nieuwbouw ontwikkeld. Voor de bestaande bouw zal een rekenmethodiek worden opgesteld die in plaats van de huidige bepaling van het energielabel dan wel de Energie-Index komt.

Kostenoptimalisatiestudie
Wat gaat er verder dit jaar gebeuren? Medio 2018 volgt in het kader van de NTA 8800 nog een toets van de kostenoptimaliteit. In die toets zal mogelijke aanscherping van de BENG-eisen onderzocht worden. RVO heeft over deze studie gezegd te verwachten dat de eisen ‘voor het grootste deel van de gebouwen goed financieel haalbaar zijn in 2020’. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft op haar site wel aan dat gestapelde bouw hoger dan vijf verdiepingen, studio’s en winkels ‘speciale aandacht’ krijgen.

Voor meer informatie rond de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen verwijst de Werkgroep Gebouwde Omgeving u graag naar Gebouwenergieprestatie.nl.