Inloggen
Contact

Nieuwe data voor energiebesparing huizen

Huiseigenaren gebruikten in 2016 per bewoner 4,5 procent minder elektriciteit dan in 2012. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat onlangs voor het eerst gedetailleerde data publiceert waarmee de energiebesparing in woningen is te berekenen.

Een bewoner van een particuliere woning had in 2016 gemiddeld 1355 kWh stroom nodig in een jaar. In 2012 was dat nog 1419 kWh, meldde het CBS begin april op haar website.  Het elektriciteitsgebruik in particuliere woningen bestaat uit het totaal van de leveringen via het openbare net inclusief de door huishoudens zelf opgewekte zonnestroom. Die stroom uit eigen opwek werd tussen 2012 en 2016 zeven keer zo groot. De energielevering aan particuliere woningen daalde in dezelfde periode met 8,3 procent.

Groeiend stroomgebruik verwacht
Aangezien Nederlanders meer woningen betrokken tussen 2012 en 2016 en het gemiddeld aantal personen per particulier huishouden met 1,3 procent daalde, verwachtte het CBS een groeiend stroomgebruik. Dat bewoners juist minder elektriciteit in 2016 nodig hadden, verklaart het Centraal Bureau voor de Statistiek door de ‘afname in de energie-intensiteiten’. Energie-intensiteiten zijn ook wel bekend als energiekentallen en worden door het CBS gebruikt bij het berekenen van energiebesparing. Door gedetailleerde energie-intensiteiten te berekenen kunnen besparingseffecten beter en preciezer worden berekend, zoals het CBS nu doet op woningtype en bewonersaantal.

Afnemende energie-intensiteit
De energie-intensiteit voor apparaten en verlichting daalde van 1248 kWh per bewoner in 2012 naar 1185 kWh per bewoner in 2016, licht CBS toe. Dit energie-intensiteitseffect is een indicator voor energiebesparing: op basis van deze indicator bespaarden particuliere huishoudens tussen 2012 en 2016 per jaar gemiddeld 1,2 procent op hun elektriciteitsgebruik. Stroom wordt in woningen voornamelijk gebruikt voor apparaten en verlichting, geeft het CBS aan.

Nieuwe tabellen voor energiebesparing
Het CBS geeft aan voor het eerst gedetailleerde cijfers over energieleveringen aan woningen te publiceren. Met deze cijfers kan energiebesparing in specifieke type woningen (met verschillende oppervlakteklassen) met specifieke huishoudens berekend worden. Energieprofessionals die deze data willen gebruiken, kunnen terecht bij de nieuwe Statline-tabel ‘Elektriciteitslevering vanuit het openbare net; woningkenmerken, bewoners’.

Stroomlevering woningen verschillend
De gedetailleerde cijfers laten volgens het CBS zien dat de elektriciteitslevering aan woningen sterk uiteenloopt, zelfs als rekening wordt gehouden met woningtypes, de oppervlakte van de woning en het aantal bewoners. Een typische tussenwoning van 100 tot 150 vierkante meter kan minder dan 1070 kWh per bewoner per jaar nodig hebben, maar ook 3360 kWh, afhankelijk van de energiezuinigheid van de woning.