Inloggen
Contact

Minder energie nodig voor warme gebouwen


Foto: TUe.nl

Woningen en bedrijfsgebouwen verwarmen kost nu minder energie dan in 1990. Cijfers van het CBS en RIVM/Emissieregistratie laten zien dat in de gebouwde omgeving 17 procent, oftewel 5 miljard kilo, minder CO2 wordt uitgestoten, ondanks een toename van het aantal woningen.

Terwijl Nederland in 27 jaar tijd van 5,8 miljoen woningen (1990) naar 7,7 miljoen woningen (2017) ging, oftewel een groei van 32 procent, is het verwarmen van gebouwen energiezuiniger geworden. Dat laten voorlopige cijfers zien van het CBS en van RIVM/Emissieregistratie, dat onlangs de Nederlandse CO2-uitstoot op een rijtje zette. De algemene conclusie is weinig positief: de CO2-uitstoot is net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden. In 2017 werd 163 miljard kilogram CO2 uitgestoten en dat is evenveel als in 1990. Dit komt vooral door meer uitstoot van weliswaar efficiëntere energiebedrijven (48,5 mlrd kg vs 39,8 mlrd kg) en wegverkeer (29,7 mlrd kg vs 26,6 mlrd kg).


Betere isolatie en meer HR-ketels
Zoals te zien in de grafiek is het beeld in de gebouwde omgeving rooskleuriger. Waar het verwarmen van woningen en bedrijfsgebouwen in 1990 nog 29,1 miljard kilo uitgestoten CO2 opleverde, is dat in 2017 gedaald naar 24,1 miljard kilo, een daling van 17 procent. Het CBS schrijft dit op haar website toe aan een betere isolatie en grotere inzet van HR-ketels.