Inloggen
Contact

Label A soms sneller terugverdiend dan C


Foto: Power-light.nl

Kantoren moeten in 2023 minimaal energielabel C hebben. Wat voor energiebesparing levert het op om die verplichting naar alle utiliteitsgebouwen uit te breiden? ECN heeft deze vraag van de overheid onderzocht.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ) heeft ECN verpleeghuizen, winkels, kantoren en andere utiliteitsgebouwen onder de loep genomen.

Doel van het onderzoek was een verkenning naar de mogelijkheden van een labelverplichting of soortgelijk beleid voor andere utiliteitsgebouwen dan kantoren, staat in het rapport Verkenning Utiliteitsbouw te lezen. Daarvoor keek ECN naar besparingspotentieel, investeringskosten, opbrengsten en terugverdientijden. Het rapport is gebruikt om met de betrokken sectoren de labelplicht of alternatieven voor deze verplichting te bespreken. Deze gesprekken om de energietransitie te versnellen lopen nog.

EPA-U-software
ECN keek allereerst wat een label C-renovatie in de verschillende utiliteitsgebouwen kost en oplevert. Met energielabelberekeningen in EPA-U-software zijn maatregelpakketten voor een label C-renovatie doorgerekend voor referentiegebouwen. Uit die berekening volgde de verwachte energiebesparing en met kostenkengetallen zijn vervolgens investeringskosten en terugverdientijden berekend. Dit is ter vergelijking ook voor label A-renovaties gedaan.

Label F verdient sneller terug dan G
Duidelijk wordt uit de berekeningen dat de terugverdientijd van een label C-renovatie het langst duurt bij gebouwen met een F-label. De reden die ECN hiervoor aanwijst is dat na-isolatie bij F-gebouwen minder bespaart dan bij panden met een G-label, omdat die panden al matig geïsoleerd zijn. Een andere reden is dat dakisolatie buiten geplande vervangingsmomenten van dakbedekking zouden moeten gebeuren. Het besparingspotentieel van de C-maatregelen varieert van 0,03 PJ voor winkels tot 6,2 voor horeca. De terugverdientijden van renovaties tot label C lopen van 5 tot 22 jaar.

Ziekenhuizen direct naar A
Hoeveel meer energiebesparing levert een renovatie naar label A op in vergelijking met de onderzochte C-verplichting? ECN laat in het rapport zien dat niet alleen het besparingspotentieel oploopt als je extra maatregelen meerekent, maar de terugverdientijd voor verschillende utiliteitsgebouwen gelijk is en in het geval van verpleeghuizen zelfs afneemt. Alleen bij basisscholen duurt het langer om een verbetering tot label A terug te verdienen dan tot C, maar dat geldt weer alleen voor schoolgebouwen met een E- of F-label.