Inloggen
Contact

Kansen voor CO2-reductie industrie beter in beeld


Foto: Investinzeeland.com

Hoe kan de Nederlandse industrie minder CO2 uitstoten? Om reductieopties per bedrijf en in de hele sector in beeld te brengen starten het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) het kennisnetwerk MIDDEN. Industriële bedrijven gaan praktijkkennis over CO2-reductie hierin delen.

Het Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network, oftewel MIDDEN, is begin april aangekondigd. Data over opties om CO2 te reduceren en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn komt in het MIDDEN-datasysteem samen. Deze data komt van de Nederlandse industriële bedrijven die onder het Emissions Trading System (ETS) vallen. Midden wordt breed ondersteund door brancheverenigingen en overheid, geven PBL en ECN aan.


Lokale samenwerking
Het doel van MIDDEN is om informatie beschikbaar te maken over enkele honderden verschillende bedrijfslocaties aldus de onderzoeksinstituten. Daarmee biedt het kennisnetwerk en datasysteem ook inzicht in mogelijkheden voor lokale samenwerking en infrastructuur en komen een aantal industrieprocessen en de belangrijkste materiaalstromen in beeld.

Partners
PBL en ECN zoeken ook aansluiting uit het publieke domein: kennis vanuit de onderzoeksinstituten en aangesloten universiteiten wordt toegevoegd en MIDDEN komt ook beschikbaar voor publieke bestuurders. RVO, NEA, CBS en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het TKI Energie en Industrie en Netbeheer Nederland zijn bij MIDDEN betrokken. Het datasysteem moet een basis zijn voor ‘consistente kwantitatieve studies voor vergaande CO2-reducties in regio’s, sectoren en materiaalketens’ stellen ECN en PBL.