Inloggen
Contact

Informatieplicht voor energiebesparende bedrijven


Zo’n 100.000 Nederlandse bedrijven moeten verplicht laten zien welke energiebesparende maatregelen ze nemen die in vijf jaar terug te verdienen zijn. De informatieplicht moet de Wet Milieubeheer meer cachet geven en het doel van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 dichterbij brengen.


Handhaving van de Wet Milieubeheer was in voorgaande jaren ‘niet effectief’, stelt Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie Energieakkoord in een recente brief aan de Sociaal-Economische Raad. “Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing te weinig op.” De SER merkte eerder ook al op dat de wet inefficiënt, onvoldoende gehandhaafd en voor organisaties vaak onbekend bleek. De bewijslast wordt nu omgedraaid: bedrijven melden welke van de erkende maatregelen voor energiebesparing ze nemen en inspecteurs focussen op achterblijvers.

Meters maken
Doel van de informatieplicht is dat bedrijven uiteindelijk meer energie besparen. In het Energieakkoord is afgesproken om jaarlijks 1,5 procent minder energie te gebruiken en om in 2020 op 100 PJ extra energiebesparing uit te komen. De Nationale Energieverkenning liet vorig jaar echter zien dat dit waarschijnlijk op 75 PJ blijft hangen. Om het doel van 100 PJ na te streven, moet onder meer duidelijk zijn waar welke bedrijven nog erkende maatregelen voor energiebesparing kunnen doorvoeren die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Met de informatieplicht “kunnen we echt meters maken”, stelt Nijpels hoopvol in zijn brief.

Eerder informatie aanleveren
Hoewel de aangepaste Wet Milieubeheer met de informatieplicht naar verwachting in juli 2019 ingaat, worden bedrijven wel opgeroepen om eerder informatie aan te leveren. Brancheorganisaties als VNO-NCW, MKB-Nederland en anderen zullen hun leden daartoe oproepen. Met de informatieplicht zouden eind 2020 alle bedrijven moeten voldoen aan de verplichte energiebesparing uit de wet. Minister Wiebes zegt blij te zijn dat de ‘doelen van het Energieakkoord weer binnen bereik komen’. “Dat hebben we ook wel nodig, want het klimaatakkoord bouwt hierop voort. Alle inzet is nodig, want eenvoudig wordt het niet.”

Meer weten over de informatieplicht en de bijdrage van energiebesparende bedrijven aan de doelen uit het Energieakkoord? Lees hier de brief van Ed Nijpels, de Nationale Energieverkenning 2017 en de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord.