Inloggen
Contact

Geen antwoord op groeiende vraag koeling woningen


Foto: Het is nog onduidelijk hoe consumenten, bouwbedrijven en wetgevers met een groeiende koudebehoefte omgaan (foto Industrielinqs.nl)

De koudevraag zal toenemen door klimaatverandering, vergrijzing en beter geïsoleerde woningen. Een antwoord op deze vraag is er nog niet en dat kan energiebesparing in de gebouwde omgeving afremmen, waarschuwt W/E adviseurs.

De zomers worden warmer, de huizen beter geïsoleerd en de bevolking ouder. Allemaal ontwikkelingen die volgens zowel onderzoek als verwachtingen in de markt de komende decennia leiden tot meer vraag naar koeling in woningen. Het is echter nog onduidelijk hoe consumenten, bouwbedrijven en wetgevers met deze koudebehoefte omgaan. Sterker nog, er wordt in bouw en wetgeving nog nauwelijks rekening mee gehouden, stelt W/E adviseurs vast in de studie ‘Ontwikkeling van koudevraag van woningen’.

Koelinstallaties kopen, wel of niet?
De warmste zomerdag in 2050 is naar verwachting 1,4 tot 3,3 graden warmer dan nu. Het aantal dagen dat het warmer is dan 25 graden stijgt van 21 dagen nu tot mogelijk 35 dagen in 2050 en 49 dagen in 2085. Zullen consumenten dan koelinstallaties aan gaan schaffen? Welke overwegingen hebben ze hierover? Die vragen zijn nog onbeantwoord en daarmee is het ook onduidelijk welke interventies aanschaf van koelinstallaties helpen of juist ontmoedigen. Ook is nog geen duidelijke grens beschreven tussen comfortkoeling en koeling die noodzakelijk is voor een leefbaar binnenklimaat.

Risico oververhitting BENG
Bouwbedrijven kunnen inspelen op warmer weer door nieuwbouwwoningen hierop in te richten, maar dat gebeurt nu nog niet. De bouw past nog te weinig maatregelen toe om het risico op oververhitting en de koudevraag te beperken, aldus W/E adviseurs in het rapport. Het ontwerp van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) kan daardoor tot ‘zeer hoge temperatuuroverschrijding’ leiden. Bouwbedrijven moeten beseffen dat passief of actief koelen geen nice to have, maar een must have wordt om binnenklimaten leefbaar te houden voorspelt het rapport.

Effect op energiebesparingsdoelen
BENG-bouw moet strenge wettelijke eisen volgen, maar eisen om oververhitting te voorkomen zijn daarin niet terug te vinden stelt W/E adviseurs vast. Een praktische rekenmethode om dat risico te berekenen is ook niet in het Bouwbesluit opgenomen. Zolang het onduidelijk is hoe consumenten, bouwbedrijven en wetgever omgaan met de groeiende vraag naar koeling, is het onduidelijk welke interventies waar ingezet moeten worden en kan de koudevraag voldoende groeien om effect te hebben op de energiebesparingsdoelstellingen van Nederland, waarschuwt W/E adviseurs. Meer onderzoek is dus nodig.