Inloggen
Contact

FedEC: Meer aandacht nodig voor besparing in industrie


Foto: De werkgroep industrie van FedEC waarschuwt de sectortafel Industrie voor een te sterke focus op toekomstige innovaties als waterstof (foto Votob.nl)

Ruim 80 procent van de energietransitie in de industrie kan ingevuld worden met bestaande technologieën. Industriële bedrijven moeten daarom niet wachten op toekomstige innovaties zoals waterstof maar nu aan de slag met onder andere energiebesparing, bepleit vereniging van energieadviseurs FedEC.

Met de onthulling van het Klimaatakkoord op hoofdlijnen wordt duidelijk hoe de Nederlandse industrie gaat verduurzamen. Schone stroom moet fossiele brandstoffen vervangen, grondstoffen worden hergebruikt of vervangen door groene alternatieven en industriële processen zullen efficiënter warmte gebruiken. Met innovatie en pilots wordt geld gestoken in technologieën als groene waterstof, CO2-opvang (CCU), bioraffinage en warmtepompen, ‘die na 2030 een belangrijke rol gaan spelen’, staat in de hoofdlijnen te lezen.

Sterke lobby opgekomen  voor waterstof
De werkgroep industrie van FedEC waarschuwt de sectortafel Industrie van het Klimaatakkoord voor een te sterke focus op toekomstige innovaties als waterstof. In een visiedocument stelt FedEC dat er een sterke lobby op gang is gekomen om waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen in te zetten. “Dat leidt er op dit moment toe dat er meer vraag ontstaat naar duurzame energie, maar dat de opwekking ervan achterloopt bij de vraag en er dus netto weinig of geen CO2-winst wordt behaald. Des te belangrijker is het om keuzes te maken die nu al CO2-reductie opleveren en die te zijner tijd leiden tot een CO2-neutrale economie”, aldus de vereniging van energieadviseurs.

80 procent met bestaande technologieën
In plaats van wachten op waterstof kan de industrie nu aan de slag, vindt FedEC. Naar mening van de vereniging van adviseurs kan 80 procent van de industriële energietransitie al ingevuld worden door bestaande technologieën. Van de industrie wordt gevraagd om van het gas af te gaan, maar de overgang naar all-electric kan nu nog maar voor een klein deel worden ingevuld met duurzame energie, stelt het visiedocument. “Hoe de energie van de toekomst er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, maar zeker is wel dat de industrie stappen gaat (en moet) zetten naar fossielvrij. FedEC wil bijdragen aan de energietransitie en vraagt meer aandacht voor energiebesparing en voor het toepassen van efficiënte technieken die gebruik kunnen maken van duurzame energie.”

Manieren voor een snellere energietransitie
Waar kan de industrie dan nu mee aan de slag? De industrie-adviseurs van FedEC noemen een aantal manieren waarop de energietransitie versneld kan worden:

Blijvende aandacht voor energiebesparing.
Ketens sluiten en baseren op natuurlijke grondstoffen.
Restwarmtebenutting.
Voorbeelden van koplopers.
Kennisuitwisseling en samenwerking.
Opleidingen.

Meer lezen over de versnelling van de industriële energietransitie volgens FedEC? Lees hier het visiedocument.