Inloggen
Contact

Facilitair managers energieprestaties sturen met gebruikerslabel


Foto: Architectenweb

Het gebruikerslabel kan facilitair managers helpen om de energieprestaties van hun gebouw effectiever te sturen. Dat laat onderzoek voor het Lectoraat Energy and Transition van de Haagse Hogeschool zien.

Wat zijn energielabels eigenlijk? En waar moet een facilitair manager een label voor gebruiken? Dat is bij veel gebouwbeheerders niet zo duidelijk, stelt studente Chantal Spruit vast. Voor de Haagse Hogeschool onderzocht de bachelorstudent het energielabel in de praktijk. Met facility managers, energieconsultants en technici ging ze in gesprek over kennis en gedrag, verantwoordelijkheid, financiën en imago in relatie tot het energielabel. Met energiebesparingsvakblad Ensoc deelde ze haar inzichten, waarvan hier een ingekorte samenvatting.

Misvattingen
Veel FM’ers denken dat het energielabel iets zegt over hun daadwerkelijke energierekening. Tevens hebben facility managers kennistekort over energie, energielabels en techniek om dit onderscheid te kunnen maken. Daarbij komt dat zij ook het verschil niet weten tussen gebouw gebonden- en gebruikgebonden energiegebruik en dus niet weten waar het energielabel op gebaseerd wordt.

Kennistekort
De energieconsultants beamen dat er een kennistekort is op gebied van energie en het energielabel onder FM’ers. Daarnaast vinden zij het energielabel te beperkt en te weinig waarde hebben doordat er niet naar het daadwerkelijke gebruik wordt gekeken. En jawel, ook de technici benoemen het kennistekort van FM’ers. Echter kijken zij nog een stapje terug en merken dat organisaties vaak een visie en doelen op het gebied van energie missen. Zonder visie is het lastig sturen. Ook vinden de technici het energielabel te beperkt en te theoretisch. De technici, net als de energieconsultants, geven aan dat FM verantwoordelijk zou moeten zijn voor het energiegebruik.

Voordelen gebruikerslabel voor facility managers
Doordat het energielabel vanuit de techniek is aangestuurd, is deze moeilijk te begrijpen voor facility managers. Echter is het energielabel de standaard geworden in energienormering. Om het kennistekort voor facility managers tegemoet te komen, is daarom het gebruikerslabel ontwikkeld. Wat zijn de voordelen van het gebruikerslabel? Allereerst speelt het in op het kennistekort bij facility managers door energie praktisch te benaderen en het onderscheid te maken tussen gebruikgebonden en gebouwgebonden energiegebruik. Hierdoor wordt ook duidelijker wat het energielabel daadwerkelijk is en kan er een duidelijkere verdeling ontstaan tussen vastgoedeigenaar en facility manager, wat bijdraagt aan het oplossen van de split incentive rondom energie.

Daarbovenop wordt een besparing van 20 procent op de totale energievraag verwacht doordat de facility manager meer inzicht heeft en beter weet waarop bespaard kan worden. Dit heeft niet alleen positieve effecten voor de organisatie in kwestie, maar ook voor de klimaatdoelstellingen en dus voor het milieu.

Meer weten over het nut van het gebruikerslabel en hoe het energie- en gebruikerslabel te vergelijken zijn? Lees op Ensoc.nl een uitgebreider artikel van dit onderzoek.