Inloggen
Contact

Deltaplan: Utiliteitsbouw 50 procent minder energie in 7 jaar


Foto: De Dutch Green Building Council (DGBC) vindt dat het potentieel voor besparing in de utiliteitsbouw onvoldoende benut wordt (foto epeeglobal.org)

Niet in 2050, maar 2040 kan Nederlands vastgoed klimaatneutraal zijn. Om die ambitie dichterbij te halen, tekenen zestig organisaties met het Deltaplan Duurzame Renovatie voor een halvering van het energiegebruik in de utiliteitsbouw de komende zeven jaar.

Energieprestatieadvies speelt een belangrijke rol in de energietransitie. In de gebouwde omgeving is immers bijna 40 procent van Nederlands energiegebruik te vinden. De Dutch Green Building Council (DGBC) vindt echter dat het potentieel voor besparing en verduurzaming onvoldoende wordt benut en begon daarom in 2016 met het Deltaplan Duurzame Renovatie. Nu hebben zo’n zestig bedrijven en overheden hun handtekening onder een reeks uitgewerkte plannen gezet die in de utiliteitsbouw 50 procent energiebesparing moeten opleveren in 7 jaar.

Vergelijkbaar met Klimaatakkoord
De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn inmiddels bekend geworden. Een van de onderhandelingstafels draait om de gebouwde omgeving en daarom kreeg voorzitter van dit overleg Diederik Samsom 21 juni het Deltaplan Duurzame Renovatie overhandigd. Vergelijkbaar met het Klimaatakkoord bestaat het deltaplan uit verschillende werkgroepen, in de utiliteitsbouw gericht op kantoren, scholen, zorggebouwen, retail en logistiek. Directieleden van de zestig ondertekenende organisaties zitten de 5 werkgroepen voor en samen zetten de bedrijven en overheden een routekaart uit.

Verder dan verplichte labels kantoren
Wat betekent 50 procent energiebesparing in de gebouwde omgeving dan voor de utiliteitsbouw? Dat bijvoorbeeld kantoorpanden maximaal 50 kilowattuur (kWh) per vierkante meter per jaar mogen gebruiken, laat het Deltaplan Duurzame Renovatie zien. Deze en andere utiliteitsgebouwen kunnen volgens de plannen hun energiegebruik met tweederde terugdringen om het laatste deel met hernieuwbare energie in te vullen. Die ambities reiken verder dan bijvoorbeeld de verplichting van C-labels in 2023 en A-labels in 2030 die nu geldt voor kantoren, geeft het Dutch Green Building Council aan.

50 procent minder in 2030 en klimaatneutraal in 2040
Om het energiegebruik in utiliteitsbouw daadwerkelijk terug te dringen, moet duidelijk zijn waar hoeveel gebruikt wordt. Dat bleek vorig jaar nog moeilijk staat in het Deltaplan Duurzame Renovatie te lezen. Daarom zet het DGBC zich met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw en het Kadaster in om de ‘contouren van een centraal systeem voor gebouwdata’ uit te werken.

Om vervolgens met de cijfers gerichte besparingsmaatregelen mogelijk te maken is vorig jaar begonnen met fondsenwerving. Tot 2020 worden ‘noodzakelijke randvoorwaarden’ ingevuld, daarna draait het tot 2030 om 50 procent energiebesparing en tot 2040 om het eindstreven: een klimaatneutrale utiliteitsbouw.

Meer weten over de ambities in de utiliteitsbouw? Lees hier het Deltaplan Duurzame Renovatie.