Inloggen
Contact

Certificeerder: ‘houd je aan de spelregels’


Foto: Ard van de Meeberg

Met de aantrekkende markt groeit de werkdruk voor EPA-adviseurs en dat kan de kwaliteit van Ei-indexen en labels onder druk zetten, merkt auditor Ard van de Meeberg van SKGIKOB en SKW-certificatie.

Druk op de kwaliteit kan ontstaan doordat de crisis alweer even achter ons ligt en de bouw- en vastgoedsector een flinke groei door maken. Dat betekent dat er meer EI-indexen en energielabels door EPA-adviseurs worden opgesteld. Door deze toename van de werkzaamheden en de bij behorende werkdruk stijgt het risico van een lagere kwaliteit van het werk en naleving van de BRL 9500-voorschriften. Dat stelt Van de Meeberg vast in zijn werk als projectleider en EPA-auditor bij certificatie instelling SKGIKOB/SKW-certificatie.

Signaal
Het is nodig om een signaal af te geven aan de markt. “Willen we met zijn allen de kwaliteit van onze adviezen en labels borgen en niet geconfronteerd worden met nog verder aanscherping van de controlenormen, dan dienen alle partijen aan die kwaliteit mee te werken. Zodra een bedrijf zich onttrekt aan zijn verplichtingen, dan loopt het risico’s. Het is de afgelopen jaren meerdere keren voorgekomen dat EI-indexen dan wel energielabels ingetrokken moesten worden door de CI`s. De reden hiervoor is dat certificaathouders niet mee wensen te werken aan de benodigde controles, of dat bij controles erg veel kritieke afwijkingen worden geconstateerd. Hierdoor ontstaan er uiteraard problemen met de opdrachtgevers.

Slecht voor de klant en de markt
Sommige certificaathouders zoeken al dan niet bewust de mazen in de BRL 9500 op om met slechte EI-indexen en energielabels weg te komen. Daarmee denken ze snel geld te verdienen, maar uiteindelijk trekken ze aan het kortste eind. De certificatie-instellingen doen hun werk en kijken heel scherp naar de kwaliteit die geleverd wordt. Houden bedrijven zich aan de spelregels, dan is alles goed, maar doen ze dat niet, dan benadelen ze zichzelf, hun opdrachtgevers en de branche. De resultaten van onze controles komen immers in het jaarrapport terecht en dat kan uiteindelijk de regels dan wel het toezicht verzwaren.

Financiële impact
De EPA-adviesbranche heeft de afgelopen jaren een goed functionerend kwaliteitssysteem opgezet. De regels met betrekking tot de interne kwaliteitsborging bij de certificaathouders zijn goed op orde en daar hebben veel partijen hun best voor gedaan. Maar nu de markt groeit, moeten de certificaathouders zich er bewust van zijn dat ze zich niet moeten laten leiden door de werkdruk. Teveel werk aannemen en er daardoor onvoldoende aandacht aan besteden komt de kwaliteit van de geleverde EI-indexen en energielabels niet ten goede. Wees je er bewust van dat je op die labels wordt afgerekend. Negatieve resultaten bij de steekproef kunnen een stevige financiële impact hebben, voor de certificaathouder, de opdrachtgever en voor de rest van de markt, waarschuwt Van de Meeberg.