Inloggen
Contact

Antwoorden op veelgestelde EPA-U-vragen

Het EPA-adviesplatform ondersteunt en informeert, onder andere door vragen van EPA-U-adviseurs te beantwoorden door een commissie van deskundigen. Hier hun reactie op de meest gestelde vragen van de laatste tijd.

Vraag 1:

We moeten een oriëntatie opgeven voor ramen, maar in een parkeergarage is dat niet logisch omdat er daar geen sprake is van invloed door de zon. Hoe is dit het beste aan te pakken?

Antwoord

Je geeft als begrenzing aan dat de wand grenst aan een sterk geventileerde ruimte. Er is dan geen sprake van zoninstraling of van een raam met luifel.

Vraag 2:

Bij het verwerken van EPA-U-gegevens conform de basismethodiek kan ik bij sportfunctie kiezen tussen 'sport matig verwarmd' en 'sport, anders dan matig verward'. In het protocol kan ik niet vinden tot welke categorie ik een bepaald sportgebouw moet rekenen. Volgens welke regels moet ik dit onderscheid maken? Valt een gymgebouw onder 'sport matig verwarmd’?

Antwoord

Een gymgebouw dan wel sporthal moet ook als verwarmd worden beschouwd. Er is alleen sprake van een ‘matig verwarmde ruimte’ bij: een tennishal, squashbaan in een squashhal, een indoor-kartbaan, magene, overdekte wielerbaan, overdekte jeu-de-boulesbaan (bouledrome), raquet balbaan, bokszaal, schietbaan en overdekte rolschaatsbaan.

Vraag 3:

In een pand is een luchttoevoer en afvoer LBK aanwezig. Daar staan twee verschillende waardes op voor de afvoer: 2.91m3/s en toevoer 2.49m3/s. Welk vermogen moet ik aanhouden in de software?

Antwoord

Het is de bedoeling om in een dergelijk geval de hoogste van de twee waardes aan te houden.