Inloggen
Contact

27 wijken proberen gasloos uit


Foto: Duurzame Huizenroute

In het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken gaan 27 wijken proberen om hun gebouwen van het gas af te krijgen. Voor de proeftuinen is 120 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld.

Van de 75 aanvragen zijn 27 gemeenten geselecteerd die woningen en (utiliteits)gebouwen zo gaan verduurzamen dat ze niet of nauwelijks aardgas nodig hebben. De selectie is uitgevoerd door een adviescommissie die de aanvragen heeft beoordeeld op de volgende criteria: spoedige realisatie, bestuurlijke steun in de gemeente, betrokkenheid en draagvlak bij burgers en bedrijven en andere stakeholders en tenslotte, de technische en financiële onderbouwing van het uitvoeringsplan en de gevraagde rijksbijdrage, ook in relatie tot het aantal gebouwen.

Volgende subsidieronde medio 2019
Het zal niet de laatste keer zijn dat gemeenten met subsidie mogen proberen om aardgasvrij te worden. Naar verwachting volgt voor 2020 een nieuwe selectie, die medio 2019 uitgevraagd wordt. Dat legde minister van Binnenlandse Zaken Ollongren uit in een recente Kamerbrief. De minister geeft in haar schrijven ook aan dat ze gezien de korte aanmeldtijd voor de eerste subsidieronde, 3 april tot 1 juli 2018, vooral gemeenten verwachtte die al een haalbaarheidsstudie of concreet plan hebben klaarliggen om van het aardgas af te gaan.

Duurzame plannen gemeenten
Door de decentralisatie van landelijke en provinciale taken komt de energietransitie meer op het bord te liggen van gemeenten. Zo moeten lokale besturen in 2021 een warmteplan hebben dat aangeeft hoe gebouwen duurzaam verwarmd zullen worden. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) liet in de zomer van dit jaar zien dat van 100 gemeenten er 45 concrete plannen hebben om woningen en gebouwen aardgasvrij te maken.